Logo
EU9 IOS App
 • Vui lòng cập nhật lên phiên bản mới nhất của ứng dụng của chúng tôi để có trải nghiệm tốt nhất
 • Nhấp vào đây mở url trên trình duyệt của bạn
 • Vui lòng sử dụng máy ảnh thiết bị của bạn để quét mã QR để tải xuống
 • Trước tiên, bạn cần cài đặt cấu hình vào thiết bị của mình, nhấp vào nút Cho phép
  EU9 IOS Step 1
 • Vui lòng sử dụng máy ảnh thiết bị của bạn để quét mã QR để tải xuống
  EU9 IOS Step 2
 • Sau đó, ở trên cùng bên phải, nhấp vào Cài đặt
  EU9 IOS Step 3
 • Vui lòng cho phép lại Cấu hình cấu hình
  EU9 IOS Step 4
 • Sau đó, ở trên cùng bên phải, nhấp vào Cài đặt một lần nữa
  EU9 IOS Step 3
 • Sau khi cài đặt cấu hình thành công, quay lại trình duyệt của bạn - Cài đặt Ứng dụng, nhấp vào Cài đặt để tải xuống ứng dụng EU9
  EU9 IOS Step 4
 • Ứng dụng EU9 đã được cài đặt thành công, bạn có thể bắt đầu chơi trò chơi với Ứng dụng EU9 ngay bây giờ